Kraków Wschód Etap I
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami w parterze.
Stadium : Koncepcja
Pow. użytkowa 14500 m2