Kraków Wschód Etap II
Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze
Stadium: Koncepcja
Pow. użytkowa: 3720 m2