Zabudowa Mieszkalna wielorodzinna
Stadium: Projekt Budowlany
Powierzchnia użytkowa 5455 m2.
Termin realizacji: III kwartał 2017.