Żabno. Zespół 2 budynków:
- budynek mieszkalny z pawilonem
- budynek mieszkalny